?

Log in

No account? Create an account
Plej bona ELTM - Go-Ludantoj [entries|archive|friends|userinfo]
Go-Ludantoj

[ website | Interaktiva Vojo al Goo ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Plej bona ELTM [Jul. 15th, 2006|11:15 am]
Go-Ludantoj
goludo
[ex_sonjaaa]
Ĉu estas internacia federacio, kiu decidas kiujn estas la plej bonaj goludantoj ELTM, simile al FIDE por ŝako? Mi scivolas, kiuj estas la internacie famaj genioj kaj personoj de la goa mondo.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: goulo
2006-07-15 10:48 pm (UTC)
Laŭ mia scio, ne. Ne estas tiom detalaj gradoj, nur 1-dan, 2-dan, ..., 9-dan, kiuj (en aziaj landoj) estas nur parte objektivaj kaj parte honoraj kaj estas premiitaj de diversaj organizoj anstataŭ unuopa internacia asocio. Sed vi certe povas esplori statistikojn kaj rezultojn pri turniroj por vidi ke iuj goistoj verŝajne pli bonas ol aliaj.

Iusence tio pli realismas ol havi artefaritan unudimensian skalon kun detalaj gradoj por ĉiu ludanto, ĉar vere mi dubas ke oni povus diri ke iu specifa homo estas la plej bona goisto (aŭ ŝakisto).
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: amuzulo
2006-07-17 09:05 am (UTC)

Monda Ĉampiono?

Do, ĉu ne ekzistas iu go-konkurso de monda ĉampiono kiel ekzistas por ŝako?
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: goulo
2006-07-17 10:54 am (UTC)

Re: Monda Ĉampiono?

Laŭ mia scio, ne. Estas diversaj "mondaj turniroj" de diversaj grupoj, sed laŭ mia kompreno ne estas unuopa kiu aparte estas "LA" monda turniro. Sed mi ne pretendas bonege scii pri la aziaj turniroj, rangoj, ktp.

Povas esti ke la koncepto ke devas esti iu plej grava turniro por iel pruvi/montri/decidi kiu estas la "plej bona ludanto en la mondo" (fikcia ideo, laŭ mi) estas okcidenta koncepto! Mi ne scias.
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: amuzulo
2006-09-04 07:22 pm (UTC)
Mi ĵus legis la jenon en la plej lasta reta revuo de la Usona Go-Asocio:

NO WORLD GO CHAMP: While many sports and games have a single world championship contest, go is different. The latest issue of the new internet go journal from Russia, Goama, points out that there are an increasing number of "world" championships with none seen as dominant, from the LG Cup and the Fujitsu to the Ing Cup, the Samsung, etc. However, Goama, notes, Korea and China do have rating systems that establish the number one player in those countries. In Korea it's Lee Changho, followed by Lee Sedol and Choi Cheolhan, and in China Gu Li, following by Zhou Heyang and Xie He. Alexandre Dinerchtein, creator of Goama, has polled top players about this issue in recent years. The consensus seems pretty clear. Here are the player's views (with the date they gave them): Cho Chikun (2003): 1. Lee Changho, 2. Lee Sedol, and 3. Park Yeonghun. Xie He (2003): Cho Hunhyun, Lee Changho, Lee Sedol. Park Yeonghun (2004): Lee Changho, Lee Sed ol, Choi Cheolhan. Lee Sedol (2005): Lee Changho, Choi Cheolhan, Gu Li. Park Chonsang (2006): Lee Changho, Lee Sedol, Gu Li. Gu Li (2006): Lee Changho, Lee Sedol, Choi Cheolhan. Yoda Norimoto (2006): Korean players are still the strongest in the world.
- Bill Cobb
(Reply) (Thread)