?

Log in

No account? Create an account
KGS-turniro - Go-Ludantoj [entries|archive|friends|userinfo]
Go-Ludantoj

[ website | Interaktiva Vojo al Goo ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

KGS-turniro [Mar. 4th, 2007|12:20 pm]
Go-Ludantoj

goludo

[goulo]
http://games.groups.yahoo.com/group/e-go-listo/message/305

Kvankam la turniro ĵus oficiale komenciĝis, oni ankoraŭ rajtas membriĝi por ludi, ĉar temas pri afabla ne tro serioza/intensa turniro.
linkReply