?

Log in

No account? Create an account
Go-Ludantoj [entries|archive|friends|userinfo]
Go-Ludantoj

[ website | Interaktiva Vojo al Goo ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Kiel vi ekkonis goon? [Jul. 12th, 2006|02:09 pm]
Go-Ludantoj

amuzulo
Wow, nekredeble jam aktiva komunumo en Esperanto, sed ne pri Esperanto ĉe LiveJournal.  =)

Mi aŭdis pri Goo de libro kiu nomiĝas New Rules for Classic Games [Novaj Reguloj por Klasikaj Ludoj] kaj poste petis kaj akiris goludon por kristnasko.  Mi bedaŭrinde ne povis regule ludi ĝis kiam mi loĝis en Roterdamo en kiu troviĝas du (nekredeble, du!) gokluboj (unu por spertuloj kaj unu por komencantoj).  Mi poste ludis ĉe la klubo en Kalgario kaj la centron en Novjorko.  Mi verŝajne havas rangon inter 15-18k.  Mia KGS-rango estas 28k, ĉar mi ofte ludas tie post kiam mi trinkas bieron kaj kiam mi tre lacas.  :)

Do, mi scivolas, kiel vi ekkonatiĝis kun Goo kaj kio estas via nuna nivelo?
link7 comments|post comment

Goaj fakvortoj [Jul. 11th, 2006|03:44 pm]
Go-Ludantoj
ex_sonjaaa
Esperante, tiam angle, tiam japane:

globeto = stone
gobango = gomoku, gobang = 五目並べ
goo = go = 囲碁
gotabulo = go board
krucpunkto = point
link3 comments|post comment

Kion mi devas fari? [Jul. 11th, 2006|07:20 pm]
Go-Ludantoj

voyager42
Mi lernas goon pere de la Interaktiva Vojo. Mi ne tre bone komprenas la situacion kaj la solvon de la dua problemo sub 37 Kju-aj Problemoj. Ĉu iu pli sperta ludanto povas klarigi tion, mi petas?
link2 comments|post comment

(no subject) [Jul. 11th, 2006|10:59 am]
Go-Ludantoj

amuzulo
Bonvenon al la komunumo de Go-ludantoj! Se vi neniam ludis goon antaŭe, mi forte rekomendas ke vi legu la Interactiva Vojo al Goo. Se vi jam ludas, mi rekomendas ke vi aliĝu al la ĉambro, Social->Esperantejo ĉe la Kiseido Go-Servilo. Por tiuj kiuj volas ludi goon retpoŝte, mi rekomendas la Draka Go-Servilo. Ĉi tie ni povos aranĝi eventojn en KGS kaj lokajn go-semajnfinojn.
linkpost comment

navigation
[ viewing | 10 entries back ]
[ go | later ]